pieniądze

Wycieki sprężonego powietrza to nieodłączny problem wszystkich instalacji sprężonego powietrza, prowadzące do ogromnych strat energii niekiedy rzędu 30% całkowitej produkcji stacji sprężarek.

Te straty sprężonego powietrza najczęściej doprowadzają do niepożądanych spadków ciśnień w systemie, a tym samym niemalże do ciągłej pracy zainstalowanych sprężarek.

MARCOM TECH Sp. z o.o. oferuje usługę detekcji sprężonego powietrza polegającą na wykryciu wycieków sprężonego powietrza. Różne metody detekcji wycieków sprężonego powietrza mogą być stosowane z wykorzystaniem akcesoriów będących w naszej ofercie np.:

  • detektorów ultradźwiękowych;
  • czujników ciśnienia, które mogą być umieszczone w różnych punktach systemu i wykrywać zmiany ciśnienia;
  • czujników przepływu, które mogą być umieszczone w instalacji, aby wykryć przepływ sprężonego powietrza i monitorować jego wydajność.

DODODATKOWE INFORMACJE:

  • Usługa detekcji wycieków sprężonego powietrza, dotyczy obszaru sprężarkowni oraz obszaru strefy odbiorów (końca sieci), z wykluczeniem terenów wygrodzonych (jak np. manipulatory) i stref zamkniętych (np. zabudowy w maszynach). Procedura cechowania/oznaczania miejsc wycieków dotyczy tylko miejsc dostępnych z poziomu "0";
  • Zakres usługi zostaje zdefiniowany w trakcie wizji lokalnej u klienta;
  • Usługa zakończona raportem wraz z dokumentacją fotograficzną;
  • Realizacja przez profesjonalny zespół inżynierów z wieloletnim doświadczeniem.
banner


MARCOM TECH oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie monitoringu parametrów urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych wraz ze sprzedażą urządzeń, mierników czy czujników. Umożliwiamy działom UR podgląd istotnych danych w czasie rzeczywistym dzięki czemu w momencie stwierdzenia anomalii parametrów jesteśmy w stanie zapobiec poważnym awariom maszyn i zachować ciągłość produkcji. Rozwiązania 4.0 MARCOM TECH pozwalają także na odpowiednio szybkie powiadomienia upoważnionego personelu o problemach technicznych.