Kalkulator minimalnej średnicy rurociągu

m³/min
km
bar
bar

Minimalna wewnętrzna średnica rury:


Kalkulator wydajności przepływu

mm
km
bar
bar

Maksymalny przepływ:


Kalkulator spadków ciśnienia

mm
km
m³/min
bar

Spadek ciśnienia:


Kalkulator wymaganej pojemności zbiornika

m³/min FAD*
bar
bar

Pojemność zbiornika:

*FAD - Free Air Delivery – wydajność swobodnie zasysana – w warunkach technicznych, tzn. 20oC, 1013,25 mbar,0% wilgotności względnej


Kalkulator kosztów pracy sprężarki

kW
h

Koszt roczny:


Kalkulator kosztów wycieków sprężonego powietrza

min
bar
bar
kW
%
m³/min
h

Nieszczelność:

Roczny koszt wycieków: