Przemysł 4.0 - wykrywanie usterek, unikanie przestojów

Największą wartością dla firm produkcyjnych jest stabilność procesów wytwórczych. Aby osiągnąć ten cel, musimy nie tylko precyzyjnie planować czas wykonywania przeglądów okresowych, ale przede wszystkim zapobiegać awariom i innym niepożądanym zdarzeniom. Bezpieczeństwo procesów warunkuje możliwość zapobiegania wszelkim możliwym zakłóceniom. Ważne jest, by system kontrolujący procesy produkcyjne informował nas o możliwości wystąpienia awarii lub zakłóceń, przed ich faktycznym pojawieniem się. W tym celu, oprogramowując system controllingu, musimy precyzyjnie określić parametry informujące nadzór o wystąpieniu nieprawidłowości jeszcze przed wystąpieniem niepożądanych zjawisk.

MARCOM TECH oferuje autorskie rozwiązania w zakresie zdalnego odczytu parametrów diagnostycznych maszyn przemysłowych.

Zalety stosowania naszych systemów

 • 01. Monitoring w czasie rzeczywistym:

  • nadzorowanie wydajności, efektywności, bezpieczeństwa pracy urządzeń i procesów;
  • aktualne parametry pracy urządzeń;
  • analiza zapotrzebowań działu produkcji;
  • analiza zużycia i potencjalnych oszczędności energii;
  • możliwość nadzoru procesów produkcyjnych z każdego miejsca z dostępem do Internetu.
 • 02. Zapobieganie awariom:

  • możliwość otrzymywania powiadomień o anomaliach parametrów poprzez e-mail, slack lub inne aplikacje;
  • analiza parametrów przez osoby upoważnione, aby przewidywać i zapobiegać awariom przed ich wystąpieniem.
 • 03. Nadzór nad sprężarkami przez MARCOM TECH:

  • profesjonalna analiza danych, doradztwo i szybka reakcja w zakresie przewidywanych awarii;
  • przygotowanie serwisu MARCOM TECH do interwencji serwisowej – ocena w zakresie wymiany podzespołów celem zmniejszenia kosztów serwisu związanych z dodatkowym wyjazdem i zapobieżenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii;
  • zapobieganie awariom dzięki profesjonalnemu, doświadczonemu zespołowi serwisantów.
 • 04. Dane historyczne

  • analiza pracy sprężarek i innych urządzeń – wykrywanie anomalii w dłuższej perspektywie czasowej.
 • 05. Zindywidualizowana prezentacja danych

  • wizualizacja graficzna
   • wykres liniowy, słupkowy;
   • zegarowy;
   • liczbowy;
   • heatmapy;
   • inne customowe sposoby prezentacji danych.
  • możliwość zestawienia wielu zależnych od siebie parametrów w celu analizy.
  • możliwość zbiorczych i pojedynczych ekranów dla danego urządzenia.
 • 06. Alarmowanie

  • alarmowania poprzez:
   • E-mail
   • Slack
   • Discord
   • Google Hangouts Chat
   • Microsoft Teams
   • Telegram
   • inne
  • integracja alertów z innymi serwisami opartymi o aplikacje internetowe;
  • załączanie wykresu do alertu;
  • powtarzanie alertów;
  • wielopoziomowe, wielokanałowe zasady alarmowania.
 • 07. Definiowanie próbkowania danych

 • 08. Elastyczny system umożliwiający ciągłą rozbudowę

 • 09. Analiza sieci sprężonego powietrza

  • nieszczelności;
  • spadki ciśnienia;
  • ocena sprawności energetycznej sprężarek.
 • 10. Kalkulacja kosztów produkcji – analiza kosztów wytworzenia sprężonego powietrza i utrzymania instalacji

  • koszt wytworzenia jednostki sprężonego powietrza;
  • zużycie sprężonego powietrza;
  • zużycie prądu.
 • 11. Dostęp do danych

  • rozwiązania zdalne;
  • rozwiązania lokalne.
 • 12. Skalowalność rozwiązania

  • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe czujniki i punkty pomiarowe bez konieczności tworzenia nowego rozwiązania;
 • 13. Montaż

  • Większość podstawowych czujników oraz systemów gromadzenia danych można montować bez konieczności zatrzymywania produkcji. Dotyczy:
   • temperatur;
   • wibracji silników elektrycznych;
   • ciśnień;
   • systemów opartych o protokół MODBUS.
  • Bezinwazyjny montaż czujników i podzespołów - nie naruszamy gwarancji producentów.
 • 14. Wysokiej jakości podzespoły

  • Czujniki zaprojektowane do warunków przemysłowych, m.in. w wersjach:
   • w metalowych obudowach odpornych na pył i kurz;
   • z przewodami zakończonymi przemysłowymi złączami M12;
   • w oplocie odpornym na olej.
  • Serie podzespołów do zastosowań np. w branży spożywczej, przystosowane do mycia.
 • 15. Uniwersalność

  • Możliwość integracji z zamontowanymi czujnikami analogowymi lub MODBUS;
  • Możliwość wysyłania i pobierania danych poprzez MODBUS;
 • 16. Szerokie możliwości dostosowania oprogramowania do indywidualnych potrzeb

  • Język programowania przystosowany do profesjonalnych rozwiązań telemeetrzycznych oraz smart-home;
  • Możliwość obliczeń parametrów poprzez zbieranie danych z czujników;
 • 17. Niski koszt utrzymania zdalnego systemu

  • zdalny serwis/edycja/aktualizacja oprogramowania;
  • zdalne rozszerzenie funkcjonalności programu o dodatkowe moduły.
 • 18. Outsourcing = Bezpieczeństwo

  • bez konieczności dodatkowego serwera i bazy danych;
  • brak ingerencji w sieć firmową;
  • szyfrowane dane;
  • nadzór administracyjny przez klienta;
  • dostęp do danych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu;
 • 19. Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

  • Klient decyduje o:
   • ilości, typie czujników oraz zbieranych danych;
   • wizualizacji i zestawieniu danych;
   • typie systemu (zdalny/lokalny/rejestratorowy);
   • administracji dostępu do danych;
   • systemie alarmowym;
   • integracji z istniejącymi rozwiązaniami bądź czujnikami;
   • miejscu przechowywania danych.
 • 20. Energooszczędność

  • systemy zaprojektowane w celu redukcji kosztów wytwarzania sprężonego powietrza;
  • wizualizacja parametrów zasilania i zużycia energii.
 • 21. Sygnalizacja

  • możliwość stosowania lamp sygnalizacyjnych połączonych z systemem (sygnalizacja stała, miganie itp.);
  • możliwość podłączenia systemu audio.
 • 22. Stabilność rozwiązania

  • rozwiązanie oparte o komputery przystosowane do pracy w warunkach przemysłowych;
  • połączenie GSM lub kablowe minimalizuje możliwość uszkodzenia konfiguracji sieciowej przy braku zasilania;
  • w przypadku braku zasilania, po uruchomieniu, komputer przywraca zapisaną konfigurację;
  • systemy oparte o rozwiązania przewodowe gwarantujące stabilność oraz integralność przesyłanych danych.
 • 23. Bezpieczeństwo

  • bazy danych zabezpieczone hasłami;
  • bieżące aktualizacje bezpieczeństwa systemów;
  • szyfrowane dane.

Zainteresowany?